Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
MS_KhoaiLang
91
8,957,238,282 gold
2
NhiBaBy
95
101,067,611 gold
3
LeBaoNhi
91
85,131,227 gold
4
Los_NeuThich
94
67,222,218 gold
5
Ghost
90
35,767,969 gold
6
_Thanh18cm_
72
31,917,776 gold
7
____TranLung____
94
31,525,018 gold
8
KienDeVuong
95
28,678,762 gold
9
HD1
65
27,619,572 gold
10
hoangtuech
94
26,461,224 gold